Oferta techniczna

Wykonane z elementów systemu Allround firmy Layher. Nie stosujemy rusztowań różnych producentów, co pozwala nam posługiwać się instrukcjami montażu (tzw.DTR – czyli Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) oraz wszelkimi atestami i danymi o nośności jakie posiada firma Layher – niemiecki producent rozwijający system modułowy od ponad 50 lat. Jako rusztowanie modułowe rozumie się rusztowanie przyścienne o szerokości osiowej 73 cm kotwione do ściany. Posiada podesty robocze co 2 m oraz wymagane barierki i bortnice przy podestach roboczych. Może być wykonane jako rusztowanie wokół walca. Nośność podestów roboczych do 6KN/m2. Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni bocznej rusztowania.

Wykonane z elementów systemu Allround firmy Layher jako rusztowanie o szerokości powyżej 73cm. Może być kotwione lub wolnostojące o ile pozwala na to statyka rusztowania. Rusztowanie przestrzenne nie posiada podestów co 2m wysokości tylko konstrukcję nośną z rygli i stojaków z podestem tylko w miejscu prowadzenia prac oraz pionem komunikacyjnym prowadzącym na ten podest. W przypadku rusztowań przestrzennych podłużnych np. wzdłuż rurociągu piony komunikacyjne lokalizowane są w odległości nie większej niż 40m.

Wykonane z elementów systemu Allround firmy Layher rusztowanie przestrzenne posiadające koła umożliwiające przetaczanie. Rusztowanie jezdne może być przygotowane jako niewielka konstrukcja do realizacji prac pod sufitem, wymiany oświetlenia lub innych prac wymagających przemieszczania się. Jego specyficzną odmianą może być rusztowanie jezdne z kołami dostosowanymi do umieszczenia na szynach jezdnych, dzięki czemu inspekcja wzdłużnych linii energetycznych czy dostęp do słupów umieszczonych wzdłuż linii kolejowych może zostać zrealizowana w znacznie krótszym czasie bez konieczności każdorazowego montażu i demontażu konstrukcji dostępowej przy poszczególnych obiektach.

Rusztowania przejezdne

Wykonane z elementów systemu Allround firmy Layher rusztowanie przestrzenne, w którym co najmniej jeden podest roboczy znajduje się poniżej punktów nośnych, na których opiera się rusztowanie.

Rusztowania podwieszane

Bezpieczna, wygodna komunikacja na schodach – również przy transporcie materiału – bez uszkadzania powierzchni objętej pracami. Przy użyciu schodów podestowych, w łatwy sposób można wybudować 4-stojakową wieżę schodową, zarówno jako zintegrowaną z rusztowaniem lub niezależną konstrukcję przykotwioną do budynku. Takie schody można wykonać jako współbieżne lub przeciwbieżne. Stosując w rusztowaniu schodnię, prace przebiegają bez zakłóceń. Dopuszczalne obciążenie: 2.0 kN/m². 

Schody komfortowe wyposażone są w ryflowane stopnie szerokości 175 mm. Wynikiem tego jest bardziej komfortowe przemieszczanie się – szczególnie na duże wysokości. Mocniejszy profil belki bocznej generuje tylko niewielkie ugięcia. Całości dopełniają poręcze zewnętrzne, wewnętrzne i do obejścia schodów.

Dane techniczne

 • rzut poziomy 1,57m x 2,57m;
 • dopuszczalne obciążenie 2 kN/m2;

Schodnia Almont

Dach kasetowy Layher jest wytrzymałym, uniwersalnym dachem modułowym. Może być szybko i bezpiecznie zmontowany z użyciem kilku elementów podstawowych łączonych ze sobą na ziemi i podnoszonych dźwigiem jako całe sekcje. Elementy systemowe mogą być konfigurowane w dowolny sposób i dopasowywane do wymiarów budynku. Po powierzchni dachu można się bezpiecznie przemieszczać (z wyjątkiem kaset z lekkich tworzyw sztucznych). Zaprojektowano go pod obciążenie śniegiem do 0,75 kN/m2. W łatwy sposób można w nim również wykonać otwór w celu uzyskania drogi transportowej dostarczania materiałów.

Dane techniczne

 • dach dwuspadowy (kąt nachylenia 11°);
 • dach jednospadowy (kąt nachylenia 11°);
 • rozpiętości do 27,1 m ze zweryfikowaną nośnością – większe rozpiętości wymagają indywidualnego projektu;
 • podparcie: konstrukcja z rusztowań Layher;
 • obciążenie śniegiem zgodnie z DIN 1055-5 do 0.75 kN/m2.Dach stalowy

System obudowy kasetowej, który można łączyć z rusztowaniem Layher,  spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Dane techniczne

 • kasety mają długości wymiarów osiowych Layher (maks. długość: 3,07m) oraz wysokość 1,0 m, są bardzo łatwe w montażu na rusztowaniu;
 • otaczająca uszczelka gumowa sprawia, że elementy kasetowe są pyłoszczelne (docieplanie elewacji), mogą pracować w środowisku podciśnieniowym (usuwanie azbestu), wodoodporne (piaskowanie);
 • kasety występują jako stalowe lub wypełnione poliwęglanem, co sprawia, że są przezierne i zapewniają doświetlenie wewnątrz obudowy;
 • w połączeniu ze stalowym dachem kasetowym umożliwia stworzenie hali wokół całego remontowanego obiektu

Hala w systemie Protect