Kompleksowy serwis rusztowaniowy

Zapewniamy pełny serwis w zakresie rusztowań dla projektów inwestycyjnych i utrzymania ruchu. Oferujemy ciągłą obsługę rusztowaniową obiektów i instalacji.

Nasz serwis obejmuje kompletny cykl projektowy: inżyniering, dostawę sprzętu, montaż i demontaż oraz nadzór i serwis pracującego rusztowania.

Usługi dostępu

W ramach szeroko rozumianej Usługi Dostępu zapewniamy naszym Klientom dostęp do ich obiektów, urządzeń czy instalacji na czas przeglądów, remontów lub prac modernizacyjnych. W tym zakresie oferujemy też sprzęt do transportu pionowego personelu i materiałów.

Tę usługę realizujemy za pomocą: dostępu linowego, podnośników
i pomostów roboczych, wind osobowo-towarowych i wciągarek.

Wynajem sprzętu

Oprócz kompletnego serwisu oferujemy wynajem rusztowań
i sprzętu dostępowego.

W przypadku wynajmu sprzęt jest przekazywany pod pełne zarządzanie nim przez Klienta.

© 2019 Almont Serwis Sp. z o.o.

tel. +48 17 770 71 72