Almont Serwis Sp. z o.o.
ul. Iwicka 1, 00-735 Warszawa

Informacje podstawowe:

NIP: PL5252740667

REGON: 369541158

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720130

Biuro Zarządu: +48 22 112 0 777

Magazyn ALMONT:

 

Nowy Nart 162A

37-430 Jeżowe

Biuro:  + 48 17 770 71 72

GPS:  50.3641,  22.0427

  

Skontaktuj się z nami

Doradzimy, zaprojektujemy, zbudujemy!